សូមស្វាគមន៍មកកាន់ KHMER-BOTANAKA
 • Taiwan 'must and will be' reunited with China
  "I want to reiterate that Taiwan will never accept 'one country, two systems'. The vast majority of Taiwanese public opinion also resolutely opposes 'one country, two systems', and this is also the 'Taiwan consensus'."Read more
 • រដ្ឋសភាប្រទេសថៃបានអនុម័តច្បាប់អោយមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងគោលបំណងវិជ្ជសាស្រ្ត
  ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដំបូងហើយដែលបានសម្រេចអនុញ្ញាតិអោយមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងគោលបំណងវិជ្ជសាស្រ្តបាន។ Read more
 • Tsunami , the killer wave, swept through Sumatra and Java islands last week
  រលកពិឃាដយក្សស៊ូណាមិ បានលេបត្របាក់កោះស៊ូមាត្រា និង កោះជ្វា កាលពីសប្តាហ៏មុនសម្លាប់មនុស្ស ២០០ នាក់ និង មានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានរងរបួស និង បាត់ខ្លួនRead more
 • Insects changed the history of Alabama, USA
  Can you believe that an inspect can bring fortune to a whole town in the US?