Let's join together to protect our precious children boys and girls.
 
Khmer ៖ តោះរួមគ្នាដើម្បីការពារកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
 
1: Warn your Girl Child Never to sit on anyone's laps no matter the situation including uncles.
 
Khmer: ១. ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំអោយកូនស្រីតូចរបស់អ្នកអង្គុយលើភ្លៅរបស់បុរស ឬ បើទោះជាអ្នកនោះត្រូវជាពូក៏ដោយ។
 
 
2: Avoid Getting Dressed in front of your child once he/she is 2 years old. Learn to excuse them or yourself.
 
Khmer: ២. ចៀសវាងស្លៀកពាក់ខោអាវនៅមុខកូនប្រុសស្រីរបស់អ្នក នៅពេលពួកគាត់មានអាយុ ២ ឆ្នាំ ។ ត្រូវចេះរៀនសុំអធ្យាស្រ័យដល់ពួកគាត់ និង ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។
 
3. Never allow any adult refer to your child as 'my wife' or 'my husband'
 
Khmer: ៣. មិនត្រូវអនុញ្ញាតិអោយមនុស្សជំទង់ណាម្នាក់ហៅកូនរបស់អ្នកថាជា ប្រពន្ឋ ឬ ជា ប្តី នោះឡើយ
 
 
4. Whenever your child goes out to play with friends make sure you look for a way to find out what kind of play they do, because young people now sexually abuse themselves.
 
Khmer: ៤. នៅពេលណាក៏ដោយដែលកូនៗរបស់អ្នកចេញទៅលេងជាមួយក្មេងៗដ៏ទៃទៀត អ្នកត្រូវរិះរកវិធីដែលជួយអ្នកអោយដឹងថាតើពួកគេកំពុងលេងអ្វី ពីព្រោះក្មេងៗឥឡូវអាចចេះបៀតបៀនកេរ្ត៏ខ្មាស់ ឬ ប្រព្រឹត្តិការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងបាន។
 
5. Never force your child to visit any adult he or she is not comfortable with and also be observant if your child becomes too fond of a particular adult.
 
Khmer: ៥. មិនត្រូវបង្ខំកូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកអោយទៅលេងមនុស្សជំទង់ណាម្នាក់ដែលពួកគេមិនសូវចូលចិត្ត ឬ អ្នកត្រូវរៀនអង្កេតមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនៗលោកអ្នកមើលទៅហាក់បីដូចជាចូលចិត្តបុគ្គលជំទង់នោះខ្លាំងម្លេះ
 
 
6. Once a very lively child suddenly becomes withdrawn you may need to patiently ask lots of questions from your child.
 
Khmer: ៦. បើពីមុនកូនៗរបស់អ្នកជាក្មេងរស់រាយ ស្រស់បស់ តែមួយរយះក្រោយមក មើលទៅហាក់បីដូចជាមិនសូវរស់រាយ ឬ ស្រស់បស់ដូចមុន ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវរៀនអត់ធ្មត់ក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់ពួកគេជាច្រើន ដើម្បីរកមូលហេតុ។
 
7. Carefully educate your grown ups about the right values of sex . If you don't, the society will teach them the wrong values.
 
Khmer: ៧. ត្រូវចេះអប់រំកូនជំទង់របស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អោយពួកគេចេះស្គាល់តម្លៃត្រឹមត្រូវស្តីពីបញ្ហាផ្លូវភេទ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង្រៀនពួកគេទេ សង្គមរបស់អ្នកនិងបង្រៀនពួកគេនូវតម្លៃដែលខុសឆ្គង ជំនួសអ្នកហើយ។
 
8: It is always advisable you go through any new Material like cartoons you just bought for them before they start seeing it themselves.
 
Khmer: ៨. យល់ល្អអ្នកគួរតែស្វែងរករបស់លេង ឬ ខ្សែភាពយន្តតុក្កតាល្អៗសម្រាប់ពួកគេ មុនពេលពួកគេចាប់ផ្តើមរកមើលដោយខ្លួនឯង។
 
9. Ensure you activate parental controls on your cable networks and advice your friends especially those your child(ren) visit(s) often.
 
Khmer: ៩. ត្រូវប្រើប្រាស់ “បញ្ជាហាមបើកប៉ុស្ត៍” មួយចំនួនសម្រាប់កុមារ នៅក្នុងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ហើយចេះជួយណែនាំមិត្តជិតខាងណា ដែលកូនរបស់លោកអ្នកតែងតែទៅលេងជាមួយ។
 
10. Teach your 3 year olds how to wash their private parts properly and warn them never to allow anyone touch those areas and that
includes you (remember, charity begins from home and with you).
 
Khmer: ១០. បង្រៀនកូនអាយុ ៣ ឆ្នាំរបស់លោកអ្នក អោយចេះលាងសំអាត កន្លែងឯកជន អោយបានត្រឹមត្រូវ ដោយខ្លួនឯង ហើយប្រាប់ពួកគាត់អោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន មិនត្រូវអោយនរណាម្នាក់ប៉ះកន្លែងឯកជនទាំងនោះ សូម្បីតែខ្លួនអ្នកជាឪពុកម្តាយផង (ត្រូវចាំថា៖ ភាពសប្បុរសគឺកើតចេញពីក្នុងផ្ទះ និង កើតចេញពីលោកអ្នកសិន)
 
11: Blacklist some materials/associates you think could threaten the sanity of your child (this includes music, movies and even friends and families).
 
Khmer: ១១. ត្រូវបិទ ឬ ហាមប៉ះពាល់ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកគិតថាអាចជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ភាពឆោតល្ងង់របស់កូនៗអ្នក ដូចជា៖ តន្រ្តី ខ្សែភាពយន្ត មិត្តភ័ក្រ ឬ សមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយ)
 
12. Let your child(ren) understand the value of standing out of the
crowd.
 
Khmer: ១២. ត្រូវអោយកូនៗអ្នកយល់តម្លៃ អោយគេចេះរៀនរក្សាជំហរដោយមិនអោយអ្នកដ៏ទៃមានឥទ្ធិពលលើពួកគេបាន។
 
13: Once your child complains about a particular person, don't keep quiet about it.
 
Khmer: ១៣. នៅពេលដែលកូនៗលោកអ្នករអ៊ូអំពី បុគ្គលជាក់លាក់ណាម្នាក់ សូមកុំស្ងាត់មិនមាត់មិនករ សោះឡើយ។
 
Note: This post was written by a Facebook profile "Smarties" The Fitness Studio". The purpose of copy-paste and add Khmer translation is not for commercial purpose , but for any society to be aware of.
 
Thanks so much for joining us to protect our precious children.

 Sponsored by


 


 Sponsored by