កំណាព្យ
សេចក្តីស្រលាញ់ និង ស្នេហាយុវវ័យ

(ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៩)


យុវជនប្រុសស្រី      ស្គាល់ទេអត្ថន័យ      សេចក្តីស្រលាញ់

រឿងរ៉ាវស្នេហា        អាចឈ្នះអាចចាញ់     តែក្តីស្រលាញ់

                             រាប់គ្នាជាមិត្ត។

 

ពាក្យថាស្រលាញ់     មិនគិតឈ្នះចាញ់          ព្រោះចេះអាណិត

ចេះជួយធុរះ            ថ្នមថ្នាក់នែបនិត្យ            ស្មោះស័្មគ្រពីចិត្ត

                              មិនពុតត្បុតឡើយ។

 

ឯរឿងស្នេហា          ភាគីសង្សារ                     ព្រមស្មោះដល់ត្រើយ

ពេលក្រេបលំអង     នួនល្អងរួចហើយ              គេចមុនដល់ត្រើយ

                             ព្រោះស្នេហ៍លែងស្និត។

 

ចោទគ្នាថាក្បត់        នំាគ្នាកំស្សត់                  ឈឺផ្សាដួងចិត្ត

ស្នេហ៍អូននិងបង      ជាប់ដូចជ័រស្អិត             ពេលស្នេហ៍លែងស្និត   

                             វមិត្តសុំចាញ់។

 

យុវជនប្រុសស្រី      ត្រូវយល់អត្ថន័យ               ពាក្យថាស្រលាញ់

គេថាស្នេហា           ប្រាថ្នាតែឆ្ងាញ់                   តែក្តីស្រលាញ់

                              រង់ចំាដល់ឆ្អិន។

 

កុំខ្លាចគេថា          បើគ្មានស្នេហា                   ដូចផ្លែឈើក្រិន

កុំជឿសម្តី              បង្កាច់បង្កិន                    វោហារគេបិុន
                         នំាលង់ខ្លួនប្រាណ។

 

បើជ្រុលហើយចុះ      កុំបន្តខុស                  បើនៅកែបាន

ផ្លាស់ចិត្តគំនិត        នំាសុខក្សេមក្សាន្ត          រៀបចំខ្លួនប្រាណ

                              ឡើងសារជាថ្មី។

 

ដប់បួនកុម្ភះ            ប្រលូកប្រឡាក់            រឿងប្រុសរឿងស្រី

ខ្វះក្តីស្រលាញ់         ចង់បានតែថ្មី               ទាំងប្រុសទាំងស្រី

                          ស្នេហ៍ចាក់កណ្តាញ់។

 

ថ្ងៃបុណ្យសង្សារ        ក្រោយមកស្គាល់ថា         ថ្ងៃក្តីស្រលាញ់

ចេះជួយចេះអោយ      មិនត្រូវកំណាញ់               ចេតនាស្តែងចេញ

                             ដល់គ្រប់ៗគ្នា។